Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jak napisać pracę inżynierską?

Praca inżynierska umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera. Służy przede wszystkim udowodnieniu, że potrafimy wykorzystać zarówno to, czego nauczyliśmy się na studiach, jak i badania oraz koncepcje zawarte w literaturze fachowej. Od pracy licencjackiej i magisterskiej różni się przede wszystkim zastosowaniem innych metod. Uczelnia oczekuje od nas, że wykażemy się umiejętnością rozwiązywania zadań inżynierskich, wykorzystując wiedzę ogólną oraz specjalistyczną i że udowodnimy iż potrafimy posługiwać się współczesnymi narzędziami działania inżynierskiego. Praca inżynierska powinna być oparta na ścisłym powiązaniu pracy badawczej z praktyką inżynierską.

Cechą charakterystyczną pracy inżynierskiej jest rozbudowana część praktyczna. To ona stanowi świadectwo naszej umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy. Z reguły praca inżynierska powinna mieć charakter projektowy, opisowo-projektowy albo opisowo-użytkowy, a na niektórych kierunkach również analityczno-opisowy albo empiryczny.

Aby napisać dobrą pracę inżynierską należy:

1. Wybrać zagadnienie/przedmiot/problematykę, która nas interesuje oraz promotora

Tematycznie praca inżynierska powinna, rzecz jasna, być związana z kierunkiem naszych studiów oraz wybraną przez nas specjalnością. Z reguły uczelnia przedstawia propozycje przyszłych promotorów prac, którzy wskazują konkretne tematy, na jakie można pisać pod ich opieką.

Przy wyborze należy się kierować dwoma kryteriami. Pierwsze to nasze zainteresowania i umiejętności. Na tym etapie studiów najczęściej już wiemy, co nas pasjonuje, w czym jesteśmy dobrzy. Drugie kryterium to osoba promotora. Warto popytać wśród studentów starszych roczników, z którym z nauczycieli akademickich dobrze się współpracuje. Może się zdarzyć, że chcemy pisać pracę u konkretnego promotora, ale zaproponowane przez niego tematy nam nie odpowiadają. W takiej sytuacji zawsze można umówić się na konsultację i spróbować przekonać go, żeby zgodził się zostać opiekunem pracy na zupełnie inny temat.

2. Omówić plan działań z promotorem

Na spotkanie z promotorem, na którym ustalimy przebieg współpracy, powinniśmy przygotować wstępną koncepcję pracy – jej cel, propozycję planu, zarys wykonania projektu albo opracowania koncepcji. Opiekun pracy potraktuje nas znacznie poważniej, widząc, że podejmujemy samodzielne działania. Łatwiej też będzie mu się odnieść do tego, co przygotowaliśmy, niż opracowywać z nami od początku koncepcję.

W trakcie spotkania z promotorem, warto robić notatki, dopytywać o to, co wydaje nam się niejasne, upewniać się, czy dobrze zrozumieliśmy jakieś zagadnienie, prosić o wyjaśnienie tego, ze zrozumieniem czego mamy kłopoty. Im bardziej szczegółowo omówimy z promotorem naszą pracę, tym mniej będziemy później do niej wprowadzać poprawek.

3. Zapoznać się z literaturą przedmiotu

Praca inżynierska zawiera część teoretyczną, której celem jest dokonanie przeglądu aktualnych badań. Chodzi oczywiście o badania nad zagadnieniem, którym się zajmujemy. Aby tego dokonać, należy zebrać stosowną literaturę fachową. Aktualna literatura zawarta jest przede wszystkim w czasopiśmiennictwie naukowym. O pomoc warto poprosić promotora, z pewnością wskaże nam, do czego warto sięgnąć.

4. Skonstruować strukturę pracy

Praca inżynierska powinna składać się z następujących części:

 • spis treści,
 • streszczenie,
 • wstęp zawierający wprowadzenie do tematyki omawianej pracy i uzasadnienie wyboru tematu,
 • cel pracy sformułowany w formie konkretnej tezy oraz zakres pracy wskazujący skalę zawężenia badań,
 • przegląd aktualnej literatury,
 • projekt lub koncepcja (ta część powinna obejmować szczegółowe założenia dotyczące omawianego problemu, wykorzystywane materiały, metody, zabiegi, ewentualnie kalkulację kosztów projektu albo inne ważne informacje),
 • wnioski,
 • wykaz literatury,
 • załączniki.

Wymogi dotyczące formatowania pracy – jaka ma być czcionka, interlinia, rodzaje przypisów, jak ma wyglądać strona tytułowa, jak podpisywać ryciny i tabele - najczęściej są ściśle wskazywane przez każdą z uczelni.

5. Pisać kolejne rozdziały.

Najlepiej, zgodnie ze strukturą pracy, zacząć od celu pracy i przeglądu literatury. Następnie opracować projekt. Na koniec wyciągamy wnioski i formułujemy je w zakończeniu. Wstęp i streszczenie piszemy na samym końcu.

6. Sprawdzić tekst pod kątem językowo-stylistycznym.

O czym należy pamiętać?

 • praca inżynierska powinna dowodzić znajomości warsztatu inżynierskiego – umiejętności robienia obliczeń projektowych, rysunków technicznych, wykorzystania cenników, norm, patentów,
 • nie może mieć charakteru jedynie opisowego,
 • musi obejmować zdefiniowanie problemu oraz jego poszczególnych komponentów,
 • powinna wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne, eksperymentalne bądź statystyczne, szczególnie przy analizie danych pomiarowych,
 • z reguły wymaga się, by praca inżynierska obejmowała co najmniej 30 stron.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.