Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich - prace magisterskie

Pisanie pracy magisterskiej poprzedza zazwyczaj cenne doświadczenie, jakim jest praca licencjacka. Praca magisterska różni się jednak nieco od tej, którą pisaliśmy po ukończeniu trzech pierwszych lat studiów. Przede wszystkim od magistranta wymaga się znacznie szerszej znajomości literatury przedmiotu oraz doboru właściwych naukowych metod służących analizie pozyskanych danych czy informacji. W oparciu o metodę naukową bowiem, autor pracy magisterskiej rozwiązuje problem badawczy. Dlatego też musi się wykazać biegłą znajomości metod stosowanych w dyscyplinie naukowej, jaką się zajmuje.

Praca magisterska z reguły ma charakter odtwórczy, naśladuje twórczą pracę naukową, posługując się podobnymi metodami, środkami i analizą. Odwołuje się do zagadnienia już opracowanego, analizując je w innym kontekście. Może na przykład stanowić powtórzenie czyichś badań w innych warunkach, prezentację stany badań, może opierać się na zastosowaniu jakiejś metody badań.

Praca magisterska jest też znacznie obszerniejsza od licencjackiej. Zazwyczaj uczelnie wymagają, by liczyła sobie od 60 do 100 stron. Jej konstrukcja jest podobna do pracy licencjackiej. Niemal identyczny jest też proces przygotowania rozprawy. O czym należy pamiętać na poszczególnych etapach?

Jak pisać prace magisterskie?

 1. Wybór zagadnienia/przedmiotu/problematyki oraz promotora

  Spośród przedmiotów, które studiujemy, należy wybrać ten, z którego byliśmy dobrzy i który nas interesuje. Nie ma sensu prowadzić badań dotyczących czegoś, co postrzegamy jako nudne albo niezrozumiałe – praca magisterska, którą na ich podstawie napiszemy będzie w najlepszym wypadku bardzo słaba. Warto zastanowić się, które zajęcia sprawiały nam najwięcej przyjemności i dawały satysfakcję, co nas szczególnie zainteresowało. Kiedy już ustalimy zakres własnych zainteresowań, najistotniejsze jest wybranie promotora, który wesprze nas podczas pisania pracy. Po pierwsze, powinien być to nauczyciel akademicki, będący specjalistą w dziedzinie, którą chcemy się zająć. Po drugie, nie warto zwracać się do kogoś o kim wiadomo, że nie interesuje się swoimi magistrantami albo stawia im wymagania nie do spełnienia. Życzliwy, pomocny, pełen poczucia humoru opiekun pracy magisterskiej, to połowa sukcesu.

 2. Wybór tematu pracy

  Temat pracy magisterskiej powinien być wąski i konkretny. Musi informować o tym, co chcemy badać i dowodzić, że chcemy ukazać jakieś zjawisko w nowym świetle. Jego ostateczny kształt należy skonsultować z promotorem. Temat powinien zostać precyzyjnie ustalony na samym początku, bowiem każda jego modyfikacja pociąga za sobą konieczność zapoznania się z dodatkową literaturą przedmiotu, przeprowadzenia dodatkowych badań.

 3. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

  Zanim rozpoczniemy pisanie pracy, konieczne jest zapoznanie się z aktualnym stanem badań. Szczególnie ważne jest dotarcie do najnowszych publikacji, które z pewnością odnoszą się do teorii i koncepcji poprzedników. Przestarzała, zdezaktualizowana literatura przedmiotu, to jeden z najpoważniejszych błędów autora pracy magisterskiej.

  Czytając opracowania, warto robić notatki, bądź odręczne, bądź w formie elektronicznej. Należy pamiętać o zaznaczeniu w nich numerów stron – będą przydatne przy sporządzaniu przypisów.

  Poszukiwanie literatury przedmiotu nierzadko ma charakter „szkatułkowy” – docieramy do artykułu na dany temat, a następnie do kolejnych pozycji zamieszczonych w bibliografii przez autora publikacji.

  Warto też skonsultować z promotorem, do jakich pozycji należałoby sięgnąć, które są szczególnie wartościowe. Być może natrafimy na prezentujące odmienne koncepcje – wówczas musimy się do nich ustosunkować.

 4. Dobór metody badawczej

  Jest to szczególnie istotny etap przygotowań. W zasadzie metodę określa już sam temat opracowania. Pisanie prac magisterskich teoretycznych zakłada korzystanie z metod polegających na porządkowaniu i analizie literatury przedmiotu, natomiast w pracach empirycznych metoda dobrana powinna zostać do tego, pod jakim kontem chcemy przeanalizować zebrane dane i na jakie pytania badawcze opowiedzieć. Prace magisterskie empiryczne, oprócz metody, wymagają również wybrania techniki badawczej i narzędzi badawczych.

  Dobór właściwej metody świadczy o tym, że orientujemy się w przydatności metod i ich celach zastosowania. Ponadto każda dyscyplina naukowa ma swoje specyficzne metody. Powinny one być znane studentowi przystępującemu do pisania pracy magisterskiej. Warto sięgnąć do podręcznika metodologii danej nauki – każda taki posiada.

 5. Konstrukcja struktury pracy

  Ułożenie planu pracy powinno być oparte na identycznych zasadach jak miało to miejsce przy pracy licencjackiej – pierwszy rozdział ma być najbardziej ogólny, ostatni teoretyczny - najbardziej szczegółowy. Jeśli praca magisterska ma charakter empiryczny, część badawczą musi rozpoczynać rozdział metodologiczny, w którym wskazujemy:

  • cel i przedmiot pracy;
  • problemy i hipotezy badawcze;
  • metody, techniki i narzędzia badawcze;
  • omawiamy przebieg badań.

  Istotnymi częściami pracy magisterskiej są wstęp i zakończenie. We wstępie bowiem powinniśmy zawrzeć informacje na temat celu pracy, uzasadnienia wyboru tematu, konstrukcji pracy, ograniczników oraz źródeł. Zakończenie jest weryfikacją postawionych hipotez oraz podsumowaniem wywodu.

 6. Pisanie kolejnych rozdziałów

  Z reguły każdy rozdział dzielimy na podrozdziały. Warto na początku wskazać, na jakie pytania badawcze ma odpowiadać rozdział, czemu ma służyć. Każdy rozdział wymaga też podsumowania oraz wskazania cząstkowych wniosków. Na koniec piszemy zakończenie i wstęp.

  Treścią rozdziałów teoretycznych jest przegląd badań, koncepcji, teorii, ich porównanie, zestawienie, analiza pod kątem zagadnień, którym poświęcona została każda z części pracy. Część empiryczna pracy magisterskiej składa się z rozdziału metodologicznego, o którym już była mowa i rozdziału, którego celem jest przedstawienie analizy przeprowadzonych badań oraz wynikających z niej wniosków.

 7. Język, styl, estetyka i test antyplagiatowy

  Warto zatroszczyć się o przejrzystość, estetykę i zgodność formalną z wymogami uczelni. Prace magisterskie, które czyta się dobrze, z reguły ocenia się lepiej.

  Praca magisterska wymaga skrupulatności - tylko wtedy będzie unikatowa Na koniec warto własną pracę sprawdzić w systemie antyplagiatowym, żeby uniknąć stresu i zaskoczenia, kiedy zrobi to uczelnia. Jeśli okaże się, że system odnotował zbyt duży współczynnik podobieństwa, zdążymy jeszcze poprawić zaznaczone fragmenty. Zapraszamy do nas!

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.