Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac licencjackich z marketingu

Marketing to studia, które zostały stworzone z myślą o wszystkich osobach interesujących się badaniami rynku, reklamą, środkami masowego przekazu, a także nowoczesnymi technologiami promocyjnymi. Celem kształcenia jest kreowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, zwłaszcza działań ze sfery badań rynkowych, komunikacji rynkowej oraz budowania relacji z klientami.

Zajęcia na kierunku marketing mają głównie formę projektową oraz interaktywną. Gry strategiczne, prace zespołowe, a także symulacje komputerowe to metody, które dominują podczas zajęć, umożliwiając przekazanie studentom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów: zachowania nabywców, badania marketingowe, marketing międzynarodowy, podstawy działalności biznesowej, nowoczesne technologie w marketingu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku marketing, naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia (magisterskich). By jednak móc dalej się kształcić, niezbędne jest napisanie i obronienie rozprawy naukowej, jaką jest praca licencjacka.

Od czego zacząć pisanie pracy licencjackiej z marketingu?


Student piszący pracę na komputerze

Warto wiedzieć, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z naprawdę dużą ilością piśmiennictwa, przygotowanie tak ważnego opracowania, jakim jest niewątpliwie praca licencjacka z marketingu, powinno zostać poprzedzone merytoryczną weryfikacją. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy skupić się przede wszystkim na aspekcie merytorycznym, związanym z właściwym przedmiotem sprawy, nie zaś ze stroną zewnętrzną rozprawy.

Szczegółowe wymagania merytoryczne zazwyczaj są przedstawiane przez promotorów na seminariach dyplomowych. Przyjęło się jednak, że ogólny zakres merytoryczny pracy licencjackiej powinien obejmować:

  • zdolność do sformułowania tematu i problematyki pracy, związanej z kierunkiem oraz specjalnością studiów,
  • zgodność treści rozprawy dyplomowej z jej tytułem,
  • zdefiniowanie problemu badawczego (zagadnienia bądź zagadnień), będącego przedmiotem rozważań w pracy licencjackiej,
  • umiejętność osadzenia wybranej problematyki badawczej lub zagadnienia w literaturze przedmiotu,
  • sprecyzowanie celu i zakresu badań, a także określenie metodyki oraz realizacji pracy dyplomowej (a więc postawienie tezy i wyciągnięcie odpowiednich wniosków),
  • konstrukcję rozprawy i analizę zagadnień, które powinny zostać podporządkowane logice wynikania i układu hierarchicznego,
  • wykaz cytowanych dzieł literatury i wykorzystanych materiałów źródłowych, a także umieszczenie odniesień do źródeł informacji i bibliografię.

Podczas pisania pracy licencjackiej z dziedziny marketing warto jest się odnieść do wyżej wymienionych merytorycznych zagadnień, zwłaszcza, że może to zaowocować uzyskaniem wyższej oceny na dyplomie. Poza wymogami merytorycznymi, praca licencjacka powinna być też poprawna pod kątem językowym, stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym. Dodatkowo powinna spełniać wymogi formalne, jakie są stawiane przez uczelnię.

Praca licencjacka z marketingu – pomoc w przygotowaniu


Otwarta książka i zeszyt do notowania

Stworzenie wartościowej rozprawy naukowej, jaką jest praca licencjacka z zakresu marketingu, stanowi bez wątpienia nie lada wyzwanie dla każdego studenta. Takie opracowanie musi być twórcze, poruszać ściśle określoną tematykę marketingową, posiadać postawioną tezę i właściwe uargumentowanie.

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób, które nie do końca wiedzą, w jaki sposób powinny być pisane prace licencjackie z marketingu bądź też nie dysponują wystarczającą ilością czasu, umożliwiającą na przykład odnalezienie i przejrzenie materiałów do pisania opracowania.

Wieloletnie doświadczenie i fachowa wiedza sprawiają, że chętnie pomagamy studentom na każdym etapie przygotowywania prac dyplomowych, w szczególności w:

  • wyborze tematyki, która powinna być ciekawa i jednocześnie nie nazbyt skomplikowana (brak wystarczającej liczby pozycji książkowych z danej dziedziny jest w stanie skutecznie zniechęcić do tworzenia pracy licencjackiej),
  • przygotowywaniu wstępnego planu pracy, zawierającego wyraźny podział na wstęp, zakończenie, rozdziały i podrozdziały,
  • sporządzeniu bibliografii, czyli w wyborze wartościowych pozycji z zakresu literatury podmiotu i przedmiotu (nasi specjaliści są w stanie zaproponować nie tylko klasyczne dzieła, ale także służą pomocą w wyszukiwaniu ciekawych informacji pochodzących np. z czasopism elektronicznych).

Przykładowe tematy prac licencjackich z marketingu:

Temat: Internet jako tanie i skuteczne narzędzie marketingu.

Praca licencjacka przedstawiająca Internet jako tanie i skuteczne narzędzie marketingu. Rozprawa może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których analizie zostaną poddane między innymi takie zagadnienia, jak: Internet jako nowoczesne medium komunikacji społecznej, internetowa komunikacja marketingowa, wykorzystanie stron internetowych w działaniach marketingowych, promocja za pośrednictwem sieci, nowe media w marketingu, zastosowanie Internetu w wybranych przykładach działalności marketingowej.

Temat: Rynek reklamy w Polsce.

Praca licencjacka poruszająca wybrane aspekty związane z rynkiem reklamy w Polsce. Rozprawa może zawierać dwa-trzy rozdziały, w których zostaną omówione następujące zagadnienia: rodzaje i formy reklamy, reklama jako element promocji marketingowej, oddziaływanie reklamy i jej mediów, analiza rynku reklamowego, reklama w Internecie, reklama telewizyjna, radiowa i prasowa, kierunki rozwoju reklamy, Internet względem norm prawnych, nowoczesne nośniki reklamowe (wielkoformatowe, podświetlane billboardy, itp.).

Temat: Zarządzanie finansami w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Praca licencjacka dotycząca zarządzania finansami w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w rozprawie to: źródła finansowania przedsiębiorstw, unikanie opodatkowania, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, obszary działalności przedsiębiorstw (działalność operacyjna, inwestycyjna oraz finansowa), decyzje finansowe w przedsiębiorstwie (decyzje inwestycyjne, długoterminowe, związane z finansowaniem, krótkoterminowe, polityka dywidendowa).

Temat: Żywność ekologiczna - marketing oraz potrzeby konsumentów.

Praca dotycząca aspektów marketingowych i potrzeb konsumentów związanych z żywnością ekologiczną. Rozprawa może składać się z czterech rozdziałów zatytułowanych: żywność ekologiczna w teorii (pojęcie żywności ekologicznej, charakterystyka żywności ekologicznej, kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia), marketing w upowszechnianiu zdrowego żywienia ludności, charakterystyka procesu badawczego oraz żywność ekologiczna-marketing oraz potrzeby konsumentów w świetle badań własnych (stan wiedzy konsumentów o zdrowym odżywianiu, preferencje respondentów).

Temat: Rola komunikacji w kierowaniu organizacją.

Praca licencjacka poruszająca wybrane aspekty związane z rolą komunikacji w kierowaniu organizacją. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w dwóch-trzech rozdziałach rozprawy: definicja i funkcje komunikowania, formy komunikowania, komunikowanie masowe, bariery w procesie komunikowania, nowe technologie w komunikacji społecznej, kanały komunikacyjne w organizacji, komunikacja interpersonalna w organizacji, kłamstwo mowy ciała w walce o władzę, metody rozwiązywania problemów w komunikacji międzyludzkiej.

Temat: Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Praca licencjacka dotycząca tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozprawa może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: zagadnienia ogólne (ogólna charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o.), poszczególne etapy tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (charakterystyka prawna procesu zakładania spółki, działania przygotowawcze) oraz czynności wymagane do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Temat: Strategia marketingowa na rynku pracy.

Praca dotycząca strategii marketingowej na rynku pracy. Opracowanie może zawierać dwa-trzy rozdziały zatytułowane: strategia marketingowa (pojęcie strategii marketingowej, klasyfikacja strategii marketingowej, ofensywne i defensywne strategie marketingowe), rynek pracy (pojęcie rynku pracy, segmentacja rynku pracy, tradycyjne podziału rynku pracy) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi (zarys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi, pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie zasobów ludzkich).

Temat: Biznesowe znaczenie marki na światowych rynkach gospodarczych.

Praca licencjacka poruszająca wybrane aspekty związane z biznesowym znaczeniem marki na światowych rynkach gospodarczych. Rozprawa może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną opisane między innymi takie zagadnienia, jak: proces budowania marki, pojęcie marki, marka jako element marketingowego aspektu produktu, korzyści wynikające z silnej i rozpoznawalnej marki, wartość marki z perspektywy potencjalnych klientów, zyski pochodzące ze sprzedaży towarów i usług, pozyskiwanie nowych klientów i utrwalanie marki na rynku.

Temat: Działania promocyjne operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Praca opisująca działania promocyjne operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Rozprawa może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: telefonia GSM, historia sieci GSM, sieć GSM – definicja oraz zasady funkcjonowania, standardy telefonii komórkowej, konkurencja na rynku telefonii komórkowej, konkurencja na rynku i sposoby promocji, przebieg strategii marketingowych operatorów GSM, operatorzy telefonii komórkowej działający na polskim rynku.

Temat: Marketing w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Praca licencjacka dotycząca marketingu w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach międzynarodowych. Rozprawa składająca się z dwóch-trzech rozdziałów, w których mogą zostać poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: standaryzacja i adaptacja, kanały dystrybucji, rynek jako podstawa działalności gospodarczej, orientacja marketingowa w przedsiębiorstwie, promocja międzynarodowa, ceny w marketingu międzynarodowym, efekt kraju pochodzenia, zachowania nabywców jako podstawa działalności marketingowej.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.