Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac prawo - praca licencjacka i magisterska z prawa

pisanie prac prawo

Prawo to jeden z tych kierunków studiów, do których należy zacząć przygotowywać się już na początku liceum, aby móc sprostać wymaganiom stawianym przed przyszłymi studentami przez wyższe uczelnie w procesie rekrutacji. Przyjęcie na studia o tym profilu to spory wyczyn, ale to dopiero początek drogi, która jest dosyć ciernista. Studenci prawa muszą przyswoić ogrom wiedzy z takich obszarów jak: historia prawa polskiego, prawo rzymskie, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, postępowanie karne i cywilne. Studiując prawo nie wolno nawet na chwilę spocząć na laurach, aby nie zaprzepaścić wszystkich swoich dotychczasowych osiągnięć.

Studia na kierunku prawo

Nauka na tym kierunku wymaga od studentów prawa łatwości przyswajania wiedzy z różnych dziedzin. Pracowitość, determinacja oraz elokwencja również są bardzo przydatne. Zarówno w czasie studiów, jak i podczas wykonywania pracy zawodowej. Zawód prawnika kojarzy się z prestiżem. Jest zajęciem rozwojowym, dobrze płatnym. Dlatego warto ciężko pracować, aby dotrwać do końca nauki. Pisanie pracy magisterskiej z prawa to nie lada wyzwanie. Kolejny przełomowy moment, tuż obok rekrutacji na studia oraz dostania się na aplikację. Ale zanim będzie to możliwe trzeba przygotować rzetelne opracowanie naukowe, które będzie spinało klamrą cały okres studiów – wszystkie pozyskane w czasie ich trwania wiadomości i umiejętności. Jeśli wiąż zmagasz się z natłokiem zajęć i obawiasz się, że w takiej sytuacji stworzona przez ciebie praca magisterska z dziedziny prawa nie będzie w pełni pokazywać twojego potencjału, daj nam znać - chętnie pomożemy i doradzimy.

Prawo: praca licencjacka

Napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej z prawa bywa bardzo wyczerpujące. Wielu studentów dojeżdża na uczelnię kilka razy w tygodni i spędza na niej wiele długich godzin. Oprócz tego, młodzi ludzie często łączą zdobywanie tytułu magistra z pracą lub wychowywaniem dzieci. Znalezienie dodatkowego czasu na napisanie pracy z prawa bywa niemożliwe. Jak nie poddać się i nie porzucić studiów tuż przed ich ukończeniem? To pytanie często stawiają sobie osoby, które stoją przed wyzwaniem, jakim jest napisanie pracy z prawa.

Prawo: praca magisterska

Studia bywają bardzo wymagające. Szczególnie tak trudne jak prawo. Zapewne większość czasu spędzasz na uczelni lub z nosem w notatkach, próbując zapamiętać i zrozumieć wszystkie przepisy prawne. Wielu studentów godzi naukę z innymi obowiązkami związanymi z pracą lub rodziną. Praca magisterska na studiach takich jak prawo wymaga ogromnego zaangażowania i wysiłku.

Przykładowe tematy - prace licencjacki i magisterskie

Temat: Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może dotyczyć modeli ochrony danych osobowych. Opisywać tworzenie oraz stosowanie prawa, koncepcję ochrony prywatności. Przedstawiać zagadnienie ochrony informacji niejawnych. Kolejny rozdział opracowania może skupiać się na ochronie danych osobowych w świetle regulacji krajowych. Następna część może natomiast dotyczyć ochrony danych osobowych w regulacji europejskiej. Warto tutaj przedstawić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ostatnia część pracy może szczegółowo prezentować zagadnienie danych osobowych na gruncie polskim.

Temat: Niepoczytalność sprawcy w procesie karnym
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może stanowić wstępny szkic wspomnianego zagadnienia w kontekście literatury przedmiotu. Tłumaczyć zagadnienie winy, niepoczytalności oraz istniejących metod jej określania. Drugi rozdział może skupić się na źródłach niepoczytalności, w kontekście chorób psychicznych, upośledzeń umysłowych, stanu odurzenia, nietrzeźwości. Pokazać wpływ niepoczytalności na zdolność do czynności prawnych. W ostatniej części warto zawrzeć regulacje prawne w sprawach dotyczących osób niepoczytalnych.

Temat: Przestępczość zorganizowana w Polsce
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Początek pracy może stanowić opis przestępczości zorganizowanej. Zawierać definicję, genezę, uwarunkowania przestępczości zorganizowanej w kraju. Kolejny rozdział może skupiać się na jej rodzajach – kradzieże, przemyt oraz handel samochodami i dziełami sztuki, pranie brudnych pieniędzy, przestępczość narkotykowa, handel ludźmi. Następna cześć pracy może prezentować odpowiedzialność karną za udział w grupie przestępczości zorganizowanej. Ostatni rozdział może z kolei przedstawiać instrumenty wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, czyli instrumenty procesowe oraz ofensywne formy i metody pracy operacyjnej.

Temat: Rola dowodów w postępowaniu karnym
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pracę otwierać może opis znaczenia oraz roli dowodów w postępowaniu. Warto skupić się tutaj na pojęciu i istocie dowodu, rodzajach oraz miejscu dowodów w procesie karnym. Następna część opracowania może stanowić charakterystykę dowodów w postępowaniu karnym. Przybliżać takie kwestie jak: źródła dowodów, świadek dowodowy, fakt dowodowy oraz podział dowodów. Ostatni rozdział może dotyczyć wykorzystania dowodów w procesie karnym. Tłumaczyć kwestię zgłaszania dowodów, zasad pozyskiwania dowodów podczas przesłuchiwania świadka oraz oceny materiału dowodowego przez sąd.

Temat: Zasada rzetelności w prawie europejskim oraz polskim
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział pracy może stanowić szczegółowy opis pojęcia rzetelnego procesu. W kolejnej części opracowania można się skoncentrować na wybranych elementach rzetelnego procesu. Opisać prawo do właściwego, niezależnego, niezawisłego i bezstronnego sądu, przyjęte ustawą. Przedstawić charakter prawa do sądu, trójkoncepcję sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz wymienić cechy sądu. W ostatnim rozdziale można poruszyć kwestie dowolnie wybranych elementów rzetelnego procesu, na przykład zasady równości broni, bądź prawa do pomocy tłumacza.

Temat: Problematyka przestępczości nieletnich, ich udziału w przestępczości zorganizowanej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Początek pracy może stanowić opis istoty przestępczości nieletnich oraz zorganizowanej. Zawierać definicję nieletniego w ujęciu prawnym, przyczyny przestępczości nieletnich, przestępstwa przez nich dokonywane oraz genezę, prawne i naukowe definicje przestępczości zorganizowanej. Kolejna część może skupiać się na powiązaniach między przestępczością nieletnich, a zorganizowaną. Opisywać stosunek nieletnich przestępców do przestępczości zorganizowanej. Następna może część stanowić metodologię badań własnych (cel i przedmiot badań, problemy, hipotezy). Ostatni rozdział może prezentować przestępczość nieletnich i ich udział w przestępczości zorganizowanej w świetle przeprowadzonych badań.

Temat: Adopcja zagraniczna
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza cześć pracy może skupiać się na adopcji jako formie rodzicielstwa zastępczego. Kolejny rozdział warto przeznaczyć na opisanie przysposobienia niepełnego w zakresie: obowiązku alimentacyjnego, dziedziczenia, władzy rodzicielskiej. Można przedstawić przysposobienie pełne rozwiązywalne, wspólne, całkowite oraz jego skutki. W następnej części można zaprezentować zagadnienia związane z adopcją zagraniczną. Jakie są przesłanki i jak wygląda tryb kwalifikowania do takiej adopcji. Można napisać o pozytywnych i negatywnych skutkach przysposobienia. Ostatni rozdział pracy można poświęcić na opisanie kwestii ustania przysposobienia. Jakie są przyczyny i przesłanki do jego ustania.

Temat: Handel ludźmi w Polsce – zwalczanie
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część może wyjaśniać podstawowe zagadnienia związane z handlem ludźmi. Zawierać definicję, opisywać zjawisko handlu ludźmi w świetle unormowań prawnych oraz jego formy. Następny rozdział może dotyczyć handlu ludźmi w Polsce. Jaka jest skala tego zjawiska w kraju orz świadomość społeczna ludzi w tej kwestii. Przedstawić jakie są metody działania handlarzy, formy wsparcia oraz ochrony ofiar wspomnianego handlu. Ostatnią część można przeznaczyć na zaprezentowanie sposobów zwalczania handlu ludźmi w Polsce. Opisać rolę organów państwowych oraz organizacji pozarządowych wspierających walkę z handlem ludźmi.

Temat: Znaczenie umowy przewozu przesyłek w transporcie drogowym
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. W pierwszej części można skoncentrować się na pojęciu prawa przewozowego. Opisać jakie są jego uwarunkowania prawne. Przedstawić kwestię prawa przewozowego, regulacji prawnych oraz samego przewozu przesyłek. Kolejna część może dotyczyć zawarcia umowy przewozu oraz jej charakteru prawnego. Można tu zaprezentować takie zagadnienia jak: strony umowy, zawarcie umowy oraz najważniejsze elementy umów przewozowych. W następnym rozdziale można zawrzeć zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek. Pracę może zamykać rozdział poświęcony wysokości odszkodowania oraz zasad jego ustalania.

Temat: Ochrona wynagrodzenia za pracę
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część może zawierać pojęcie wynagrodzenia za pracę, jego funkcje oraz składniki – wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, pozostałe świadczenia. Kolejna część może być poświęcona kodeksowej ochronie wynagrodzenia za pracę - zakazowi zrzekania się wynagrodzenia, wypłacie wynagrodzenia za pracę, terminowi, miejscu oraz formie wypłaty wynagrodzenia za pracę. W następnym rozdziale można opisać zagadnienie potrąceń z wynagrodzenia. Pracę można zamknąć opisem pozakodeksowej ochrony wynagrodzenia za pracę. Poruszyć kwestię minimalnego wynagrodzenia za pracę, ochrony wynagrodzenia w ustawach, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.