Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich z zarządzania

Zarządzanie stanowi naukę ekonomiczną, zajmującą się przede wszystkim planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolowaniem. Efektywnego zarządzania wymaga praktycznie każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku, niezależnie od wielkości czy branży, w której działa. Nic więc dziwnego, że studia na tym kierunku spotykają się z tak dużym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół średnich.

Przykładowe przedmioty, jakie są realizowane w czasie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie: ekonomia, źródła finansowania przedsiębiorstw, systemy informatyczne w zarządzaniu, motywowanie siebie i pracowników, metodyka zarządzania projektami, metody organizacji i zarządzania oraz zachowanie społeczne w organizacji.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu nauk zarządzania i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji, a także związaną z rozpoznawaniem, diagnozowaniem oraz rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów natury gospodarczej. Absolwenci, którzy ukończą zarządzanie i obronią pracę magisterską, mogą szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, firmach usługowych, instytucjach samorządowych, a także w administracji państwowej.

O czym pamiętać rozpoczynając pisanie pracy magisterskiej?

Pisanie pracy magisterskiej z tak szeroko pojętej dziedziny, jaką jest zarządzanie, stanowi bez wątpienia proces niełatwy i wymagający dużego zaangażowania ze strony studenta. Decydując się na wybór konkretnej tematyki, warto kierować się różnorodnymi motywami, a więc wziąć pod uwagę nie tylko posiadaną wiedzę i umiejętności, ale również własne zainteresowania, uzdolnienia, pilność oraz możliwość korzystania z literatury polskiej i obcojęzycznej.

Student przystępując do pisania pracy magisterskiej musi potrafić postawić problem badawczy, umiejętnie zastosować odpowiednie metody badawcze, a także wyselekcjonować osiągnięte wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Niezmiernie istotna jest umiejętność zaprezentowania wyników badań w formie pisemnej zgodnej z zasadami pisarstwa naukowego.

Praca magisterska, nie tylko z dziedziny zarządzanie, ale także każdej innej, jest niezwykle ważnym opracowaniem, umożliwiającym uzyskanie tytułu magistra i rozpoczęcie pracy w wymarzonym zawodzie. Temat takiego opracowania powinien być wąski, konkretny i możliwie szczegółowy. Rozprawy, które mają tematy zbyt obszerne i na dodatek ogólne, zazwyczaj kończą się niepowodzeniem. Warto wiedzieć, że tematykę pracy magisterskiej może zostać nam zaproponowana przez promotora prowadzącego seminarium, ale nie tylko. Sami również możemy znaleźć ciekawą z naszego punktu widzenia problematykę, którą będziemy chcieli się zająć.

Pisanie prac magisterskich z zarządzania – kompetentna pomoc

Pisanie pracy magisterskiej to duży wysiłek intelektualny, na który nie każdy jest przygotowany. Stworzenie wartościowej i ciekawej rozprawy naukowej wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej wiedzy, ale także wystarczającej ilości czasu, który jest potrzebny chociażby na poszukiwanie literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Jeśli mają Państwo obawy, że przygotowana praca magisterska z zarządzania nie będzie odzwierciedlała wymaganego na tym etapie poziomu nauki lub potrzebują pomocy w stworzeniu ogólnej koncepcji rozprawy, zachęcamy do skontaktowania się z zespołem specjalistów z Twojredaktor.pl.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze redaktorskiej, jesteśmy w stanie zaproponować fachową pomoc praktycznie na każdym etapie tworzenia pracy magisterskiej z zarządzania. Przygotowywane przez Państwa prace magisterskie z tak szeroko pojętej dziedziny, jaką jest zarządzanie, dokładnie sprawdzamy pod kątem:

  • merytorycznym,
  • stylistycznym,
  • językowym,
  • gramatycznym,
  • formalnym,
  • antyplagiatowym.

Naszym celem jest profesjonalne wspieranie studentów już od momentu postawienia tezy, poprzez wyszukiwanie specjalistycznych materiałów źródłowych, po spełnienie obowiązujących wymogów formalnych odnośnie podziału i kompozycji pracy. Udzielamy niezbędnych porad i wskazówek, dzięki którym każda praca magisterska z zarządzania może stanowić wartościowe i ciekawe opracowanie, pozwalające zdobyć tytuł magistra i uzyskać dobrą ocenę na dyplomie.

Zgłaszając się po pomoc do Twojredaktor.pl mogą Państwo liczyć na doświadczenie i fachową wiedzę zespołu redakcyjnego. Jako specjaliści z wykształceniem wyższym, służymy kompetentnymi wskazówkami i poradami, pozwalającymi na stworzenie wysokiej jakości pracy magisterskiej z zarządzania.

Przykładowe tematy prac magisterskich z zarządzania:

Temat: Efektywność wdrażania zorientowanego procesowo systemu zarządzania jakością w małej organizacji.
Praca magisterska dotycząca efektywności wdrażania zorientowanego procesowo systemu zarządzania jakością w małej organizacji. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną poruszone następujące zagadnienia: charakterystyka podstawowych pojęć związanych z jakością, polityka przedsiębiorstwa – polityka jakości, elementy wdrażania systemu zarządzania jakością, determinanty wdrażania systemu, dokumentacja w systemie jakości, koszty wdrażania systemy zarządzania jakością.

Temat: Kodeks dobrej praktyki rad nadzorczych.
Praca magisterska dotycząca kodeksu dobrej praktyki rad nadzorczych. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane m.in. takie kwestie, jak: rada nadzorcza – definicja, rys historyczny rad nadzorczych, obowiązki i funkcje pełnione przez członków rady nadzorczej, czym jest kodeks dobrej praktyki rad nadzorczych, kompetencje rady nadzorczej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, dobre praktyki jako kategoria tzw. soft law, dobre praktyki w Polsce i na świecie.

Temat: Etyczne aspekty procesu motywacyjnego.
Praca poruszająca wybrane kwestie związane z etycznymi aspektami procesu motywacyjnego. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, a przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w pracy to: istota etyki, szczegółowe teorie dotyczące procesu motywacyjnego, teorie wzmacniania motywacji, teorie umiejscowienia kontroli, narzędzia motywowania do efektywnej pracy, niematerialne środki wykorzystywane w procesie motywowania, środki materialne do motywacji – motywacyjna funkcja wynagrodzeń.

Temat: Ekonomiczne, społeczne i etyczne problemy bezrobocia.
Praca magisterska dotycząca ekonomicznych, społecznych oraz etycznych problemów związanych ze zjawiskiem bezrobocia. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w rozprawie o tej tematyce to: definicja bezrobocia, fazy bezrobocia w ujęciu psychologicznym (obawa utraty pracy, szok po utracie pracy, pesymizm i rezygnacja, fatalizm i apatia), przyczyny bezrobocia, czynniki kształtujące zjawisko bezrobocia, ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia, pozytywne i negatywne skutki zjawiska bezrobocia.

Temat: Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji pracowników.
Praca zawierająca charakterystykę procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Rozprawa może zawierać trzy-cztery rozdziały, w których zostaną czytelnikowi przybliżone następujące zagadnienia: rekrutacja i selekcja pracowników – definicja, przykładowe klasyfikacje rekrutacji, poszczególne etapy procesu rekrutacji, wybór pracownika – metody i techniki selekcji kandydatów, analiza życiorysu kandydata do pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rekrutacja ogólna a segmentowa, rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna.

Temat: Motywowanie i rozwój potencjału pracownika.
Praca magisterska dotycząca motywowania oraz rozwoju potencjału pracownika. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: teoretyczne podstawy systemu motywowania w przedsiębiorstwie (pojęcie i funkcje motywacji, uniwersalistyczne teorie motywacyjne), narzędzia motywacyjne w zarządzaniu (stosowanie kar i nagród, miejsce płacy w systemie wynagradzania oraz rozwój potencjału pracownika (planowanie rozwoju pracownika, metody służące do doskonalenia potencjału pracowników, kształtowanie efektywności pracy).

Temat: JWpływ technik motywacyjnych na efektywność pracy.
Praca przedstawiająca wpływ technik motywacyjnych na efektywność pracy. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu to: pojęcie i funkcje motywacji, uniwersalistyczne i indywidualistyczne teorie motywacji, narzędzia motywacyjne w zarządzaniu, rola informacji w procesach motywowania pracowników, stosowanie kar i nagród, styl kierowania przedsiębiorstwem a motywacja pracowników, czynniki kształtujące stosunek pomiędzy kierownikiem a podległym mu pracownikiem, motywacyjna funkcja kierownika.

Temat: Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwach handlowych w aspekcie przestrzegania czasu pracy.
Praca magisterska dotycząca zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwach handlowych w świetle przestrzegania czasu pracy. Opracowanie może składać się z czterech rozdziałów zatytułowanych: czas pracy w aspekcie prawnym, podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych, zarządzanie czasem pracy w placówce handlowej oraz organizacja czasu pracy w wybranych placówkach handlowych. Zagadnienia, które można opisać to: pojęcie czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, cechy pracy w handlu, funkcje zarządzania czasem, itp.

Temat: Dobór personelu warunkiem sukcesu firmy.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z doborem personelu jako procesu warunkującego sukces firmy. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: główne założenia właściwego doboru personelu, poszczególne etapy procesu planowania personelu, doskonalenie planowania zasobów pracy, metody doboru pracowników (selekcja, rekrutacja, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych), problemy związane z doborem pracowników, kwalifikacje personelu, optymalne gospodarowanie zasobami kadrowymi.

Temat: Uwarunkowania procesu wzrostu i rozwoju na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej.
Praca magisterska dotycząca uwarunkowań procesu wzrostu i rozwoju na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży budowlanej. Zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w rozprawie to: definicja małych i średnich przedsiębiorstw, klasyfikacje małych i średnich przedsiębiorstw, geneza sektora budowlanego w Polsce, główne zagadnienia związane z branżą budowlaną, opis przypadku dowolnie wybranego przedsiębiorstwa o profilu handlowym, funkcjonującego w branży budowlanej.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.