Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich z finansów

Przykładowe tematy prac magisterskich z finansów:

Rola prywatnych oszczędności w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.

Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie dowolnie wybranej sieci sklepów.

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.

Przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego.

Analiza Europejskiego Funduszu Społecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.

Zarządzanie ryzykiem walutowym.

Analiza porównawcza opłacalności inwestowania w sektorze bankowości.

Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej.

Fundusze inwestycyjne.

Pierwsza oferta publiczna (IPO) jako źródło finansowania przedsiębiorstw.


Finanse to kierunek, który ściślej niż ekonomia, zajmuje się zagadnieniami rynku finansowego. Współczesny finansista musi posiadać wiedzę nie tylko o aktualnej sytuacji finansowej kraju, ale także Unii Europejskiej i całego świata. Po ukończeniu studiów licencjackich (pierwszego stopnia), student może kontynuować edukację na studiach magisterskich, które są kończone obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra, otwierającego drogę do kariery w branży finansów.

Na kierunku tym studenci otrzymują wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa finansowego, zarządzania, makro i mikroekonomii, matematyki finansowej, bankowości, ubezpieczeń oraz ekonometrii. W ramach kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) studenci mają także przedmioty, jak polityka pieniężna, rachunkowość zarządcza, portfel inwestycyjny, rachunek kosztów oraz zarządzanie instytucjami kredytowymi.

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku finanse, absolwenci mogą poszukiwać pracy:

 • w instytucjach finansowych i niefinansowych na terenie Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • na stanowiskach operacyjnych, menedżerskich i analitycznych w bankach, instytucjach budżetowych i organach skarbowych,
 • jako finansiści w biurach konsultingowych i firmach audytorskich,
 • na stanowiskach specjalistów w sektorze finansowym,
 • jako pracownicy biur maklerskich, biur doradztwa podatkowego, towarzystw ubezpieczeniowych, departamentów planowania i budżetowania, itp.

Co powinna zawierać praca magisterska z finansów?

Praca magisterska z dziedziny finanse stanowi formę piśmiennictwa naukowego i jest jednocześnie najważniejszym dziełem tworzonym przez studenta. Tego typu rozprawa naukowa powinna być przygotowywana pod czujnym okiem promotora, a sama obrona odbywać się przed specjalnie powołaną do tego celu komisją.

Praca magisterska może mieć wyłącznie charakter opisowy bądź też zawierać opis badań przeprowadzonych przez dyplomanta. Jej treść oczywiście musi być zgodna z kierunkiem studiów oraz specjalnością autora rozprawy. Tego rodzaju opracowanie powinno być napisane samodzielnie, nie wyklucza się jednak korzystania z innych dzieł bądź cytowania ich fragmentów, ale w takiej sytuacji należy koniecznie wskazać źródła literaturowe.

Struktura pracy magisterskiej z finansów przedstawia się w następujący sposób:

 • strona tytułowa,
 • spis treści (plan pracy),
 • streszczenie i słowa kluczowe,
 • wstęp
 • podział na rozdziały i podrozdziały,
 • rozdziały: teoretyczne, metodologiczne, empiryczne,
 • zakończenie,
 • bibliografia,
 • wykaz aktów prawnych, spis rysunków, tabel, schematów, itp.

Zazwyczaj prace magisterskie z takich dziedzin, jak finanse i rachunkowość, składają się z czterech-pięciu rozdziałów. Tego typu opracowania powinny sobie liczyć od sześćdziesięciu do maksymalnie stu dwudziestu stron. Należy w miarę możliwości jak najlepiej wyczerpać temat i omówić wszystkie zagadnienia związane z daną problematyką finansową (jeśli temat jest bardziej złożony na ogół wystarczy wybrać jedno z zagadnień i dokładnie go przeanalizować).

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.